ประมวลภาพกิจกรรม
คำโอวาท
10โอวาทว่าด้วยเนื้อแท้ของความรู้ในอิสลามและวิธีตักตวง
10โอวาทว่าด้วยเนื้อแท้ของความรู้ในอิสลามและวิธีตักตวง เนื่อง ในวาระครบรอบ 10 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ...
1496 0

คำกล่าวโอวาทของ อธิการบดี 2012-09-24 03:42:19 Administrator คำโอวาท
คำกล่าวโอวาทของ อธิการบดี
คำกล่าวโอวาทของ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลามหาวิทยาลัยอิสลามยะลาถือเป็นสาธารณสมบัติของสังคม ...
1190 0

คำกล่าวโอวาทของ ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา
คำกล่าวโอวาทของ ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทาหากเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยเป็นทะเล ปอเนาะและโรงเรียนคือแม่น้ำลำคลองที่คอยผลิตแหล่งน้ำ ...
971 0