คำกล่าวโอวาท01 copy12ของ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลามหาวิทยาลัยอิสลามยะลาถือเป็นสาธารณสมบัติของสังคม

อพรประเสริฐอันยิ่งใหญ่จากอัลลอฮฺที่ทรงประทานให้แก่สังคม

เป็นความใฝ่ฝันและสิ่งรอคอยนานนับศตวรรษ

ซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของทุกคนที่จะต้อง

เก็บเกี่ยวดอกผลให้มากที่สุด เพราะอิสลามไม่เคยปฏิเสธระหว่าง

ความเป็นสมัยเก่าที่ดีและความเป็นสมัยใหม่ที่มีประโยชน์

สัจธรรมล้วนมาจากอัลลอฮฺทั้งสิ้นเรามีหน้าที่ทำงานและปฏิบัติตามภารกิจตาม

ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

ดร.อิมาอีลลุตฟี จะปะกียา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา